Chronische aandoeningen
Onze therapeut Paula Noordegraaf heeft de Master fysiotherapie bij mensen met een chronische aandoeningen gedaan. Daar heeft ze kennis opgedaan over de behandeling van mensen met chronische aandoeningen en ouderen. Ze is een specialist hulpverlener die op de hoogte is van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen.
Indien het nodig is, wordt er intensief samengewerkt met de oefentherapeut Cesar, de podotherapeut en diëtiste. De patiënt staat centraal in de behandeling. Daarom is het belangrijk om naar haalbare doelen toe te werken, zodat de kwaliteit van leven wordt vergroot.
Kortom de fysiotherapeut kijkt naar de beste behandeling door haar klinische expertise met het beste externe bewijsmateriaal dat vanuit systematisch onderzoek beschikbaar is. Maar neemt ook de voorkeuren, wensen en verwachtingen van de patiënt mee in haar behandeling.
Een Professional Master Fysiotherapie heeft een scholing van tweeënhalf jaar gevolgd op de volgende gebieden:
  • Hart-, vaat- en longaandoeningen: bijvoorbeeld revalidatie na een bypass of dotteren, verbeteren bij het uithoudingsvermogen bij hartfalen, verbeteren van de loopafstand bij etalage benen (claudicatio intermittens) en de fysiotherapeutische behandeling bij COPD.
  • Centraal neurologische aandoeningen: herseninfarct (CVA), ziekte van Parkinson en multiple sclerosis.
  • Reumatische- en orthopedische aandoeningen: reumatoïde artritis, artrose en gewrichtsvervangende chirurgie.
  • Geriatrische aandoeningen. Bij ouderen is vaak sprake van meerdere ziektebeelden tegelijk.
AFSPRAAK MAKEN