Hardlooptraining
Hardlopen is de manier om je conditie op te bouwen, in conditie te blijven, af te vallen, te ontstressen en nog veel meer! 1001 redenen zijn er te verzinnen met als oplossing: ga hardlopen!

Het Gezondheidscentrum Ter Aar draagt het hardlopen een warm hart toe. Het Gezondheidscentrum Ter Aar wil het hardlopen in Ter Aar en omgeving graag stimuleren en daar zelf een centrale rol in spelen. Dat hebben wij gedaan door het opzetten van een vaste hardloopgroep voor de gevorderde hardloper. Ook de beginnende hardloper wordt niet vergeten: we zetten ook op regelmatige basis hardlooptrainingen op, voor alle geïnteresseerden uit Ter Aar en omgeving. U bent van harte welkom, wat uw doelstelling ook is.
Zowel de Hardloopgroep Ter Aar als de hardlooptraining in Ter Aar worden begeleid door Cora Broer. Cora heeft meer dan 20 jaar ervaring met hardlopen, daarnaast heeft Cora diverse cursussen gevolgd op het gebied van hardlopen; een echte ervaringsdeskundige derhalve!

Hardloopgroep gevorderden Ter Aar
Wij willen graag het hardlopen in Ter Aar en omgeving stimuleren en daar zelf een centrale rol in spelen. Met het gebouw van het Gezondheidscentrum Ter Aar als trefpunt voor alle activiteiten rondom het hardlopen: vanuit het Gezondheidscentrum wordt in Ter Aar en omgeving getraind. En na afloop wordt er natuurlijk nog na gepraat in het Gezondheidscentrum Ter Aar.
De hardloopgroep Ter Aar is bedoeld voor de meer gevorderde, recreatieve hardloper. Deze groep is gesplitst over 2 avonden en komt standaard of op maandagavond om 19:30 of op donderdagavond om 19.00uur bij elkaar om onder deskundige begeleiding te trainen, voor een training van 1,5 uur maximaal.
Belangrijk aspect van de hardloopgroep Ter Aar is het sociale aspect; in vriendschappelijk en gezellig (team)verband elkaar stimuleren tot opbouw en in stand houden van conditie en het bereiken van de vastgestelde doelstellingen. Binnen deze doelstellingen past een maximale afstand van 10 kilometer.
Als u kiest voor de hardloopgroep Ter Aar, dan kiest u voor een lidmaatschap van een half jaar. Kosten van lidmaatschap per half jaar zijn op €55,- vastgesteld.

Hardloopcursus beginners in Ter Aar
Het Gezondheidscentrum Ter Aar wil het hardlopen voor iedereen toegankelijk maken, ook voor degenen die nog nooit aan hardlopen gedaan hebben. De hardlooptraining zal dusdanig van opbouw zijn dat spieren, pezen en gewrichten de kans krijgen om aan de grotere belasting te wennen. En daarmee zal de kans op blessures kleiner zijn!
Als deelnemer gaat u gedurende 3 maanden een trainingsprogramma volgen, onder leiding van Cora Broer. Doelstelling van de hardlooptraining is om aan het eind van deze 3 maanden tenminste 30 minuten achtereen te kunnen hardlopen. Het ultieme doel van de hardlooptraining is deelname aan een (regionaal) hardloopevenement.
Eenmaal per week is er een training in groepsverband; om de gestelde doelstelling van de hardlooptraining te behalen wordt aangeraden om ook op eigen gelegenheid te trainen, eenmaal per week. Uitvalsbasis van de hardlooptraining is het Gezondheidscentrum Ter Aar en wordt er in de omgeving getraind.
Het sociale aspect speelt een belangrijke rol in de hardlooptraining. Samen met de andere deelnemers werkt u aan uw eigen doelstellingen en u steunt de andere deelnemers in het behalen van elkaars doelstellingen. En daarbij is het ook nog een gezellig samenzijn: u beweegt samen en u leert nieuwe mensen kennen.
Na 4 weken wordt bij elke deelnemer een conditietest afgenomen, een eerste meetpunt om te evalueren of uw conditie verbetert. Deze conditietest wordt herhaald aan het eind van het looptraining, na zo’n 3 maanden. Op deze manier kan elke deelnemer zijn vooruitgang op de voet volgen.
Als onderdeel van de hardlooptraining krijgt u advies over goede hardloopkleding, schoenen, de juiste voeding, blessures, enzovoort. Na deze hardlooptraining heeft u niet alleen aan uw conditie en looptechniek gewerkt, ook bent u op de hoogte van allerlei praktische zaken die met de hardlopen te maken hebben.
De cursus wordt altijd op donderdagavond gegeven. Verzamelpunt is het Gezondheidscentrum Ter Aar. Kosten van deze hardlooptraining zijn €100,- voor de duur van 3 maanden.

Na beëindiging van de hardloopcursus beginners kunt u er voor kiezen om over te stappen naar de hardloopgroep gevorderden, om in groepsverband je doelstellingen te bewaken en wellicht nog verder uit te bouwen.

Geïnteresseerd? Bel dan naar Cora Broer, telefoonnummer 06 247 242 65 of stuur een mailtje naar sporten@gezondheidscentrum-teraar.nl.
Hardlopen / Rennen

Hardlooptraining Nieuws

AFSPRAAK MAKEN