Over ons

Onze medewerkers


Visie en kwaliteit

De praktijk onderzoekt voortdurend de markt en past hierop zijn diensten aan.
Samen met andere gelijkgestemde praktijken wil de praktijk zich verder ontwikkelen om op efficiënte wijze de kwaliteit te verbeteren. Daarom is onze praktijk lid van een aantal netwerken, zoals het Rijnland Schoudernetwerk en het Rijnland Heup en Knie Netwerk. De medewerkers zijn niet alleen lid van het netwerk, maar binnen het Schoudernetwerk is er lang een bestuursfunctie bekleed en binnen beide netwerken zijn en zijn er medewerkers lid van de wetenschapscommissie.

Fysiotherapie is, als eerstelijnszorgvoorziening op het gebied van houding en beweging, gericht op het bewegen van de mens. Van oudsher heeft de fysiotherapeut een centrale, in zichzelf gekeerde, rol. Onze mening hierover is dat de fysiotherapeut over de grenzen van zijn eigen discipline moet kunnen kijken. Juist door kennis te hebben van andere zorgverleners, in zowel eerste als tweede lijn, kunnen we een optimale zorg bieden aan de patiënt. Om die reden hebben we dan ook verschillende andere disciplines opgenomen in het centrum, zoals (kinder-) oefentherapie Cesar, podotherapie, diëtetiek, etc. Ons doel is om de samenwerking tussen de verschillende (paramedische) zorgverleners te verbeteren. Het geheel is meer dan de som der delen. Door nauwe samenwerking met korte lijnen voor overleg kunnen we uw hulpvraag sneller en effectiever behandelen.

Naast de reguliere behandelingen vinden we preventieve gezondheidszorg belangrijk binnen ons gezondheidscentrum. Een aantal keer per jaar starten we hardloopcursussen, we geven gymgroepen en sinds eind 2016 organiseren we 70+ en fit!, een beweegroep speciaal voor ouderen om de zelfredzaamheid te bevorderen, zodat zij langer thuis kunnen blijven wonen. We willen mensen stimuleren om meer te bewegen om zo aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen te voldoen.

De kernwaarden van de praktijk zijn dat wij willen staan voor preventieve gezondheidszorg in Ter Aar en omgeving, daarnaast bieden wij curatieve gezondheidszorg via netwerken en willen we kwalitatieve hoogstaande zorg bieden.
Wij werken volgens evidence based practice, wat betekent dat wij de behandeling baseren op de laatste medisch wetenschappelijke onderzoeken, de klinische expertise van onszelf en andere therapeuten, maar ook ruimte voor inbreng van de patiënt.
De praktijk is gewaarborgd in zijn voortbestaan door spreiding in leeftijd van de therapeuten.

Huisregels

  • Behandeling vindt uitsluitend plaats op afspraak.
  • Indien mogelijk worden behandelingen rechtstreeks bij de zorgeverzekeraar gedeclareerd. Fysiotherapie Gezondheidscentrum Ter Aar is door alle zorgverzekeraars erkend en we hebben dan ook met alle verzekeraars een overeenkomst.

Wilt u:

  • Uw afspraakkaartje of agenda elke behandeling meenemen?
  • Een handdoek of badlaken meenemen?
  • Bij de eerste afspraak uw verzekeringsbewijs meenemen? Meestal staat op dit bewijs niet hoe u aanvullend verzekerd bent. Wilt u deze informatie thuis nakijken en dit tijdens het eerste bezoek aan uw therapeut doorgeven?
  • Afspraken uiterlijk 24 uur voor de afgesproken tijd afzeggen? Dan kunnen we een andere patiënt in de vrijgekomen tijd inplannen. Indien u minder dan 24 uur van tevoren afzegt zullen we de behandeling bij u in rekening brengen. Verzekeraars vergoeden de behandeling niet als deze niet daadwerkelijk gegeven is.
  • In de wachtruimte plaatsnemen? Wanneer u aan de beurt bent zal uw therapeut u komen halen. Zo nodig kunt u gebruik maken van het belletje op de balie, er zal dan iemand komen om u verder te helpen. In geen geval mag u zomaar één van de behandelruimtes binnenkomen als u daartoe niet bent uitgenodigd. U zou het immers ook niet prettig vinden als er zomaar iemand binnen stapt terwijl u behandeld wordt.
  • Begrip te hebben als u enkele minuten moet wachten? We proberen de wachttijd tot een minimum te beperken. Mocht u onverhoopt wat langer moeten wachten dan wordt u hiervan door uw therapeut op de hoogte gesteld. Er staat altijd koffie en thee klaar om uw wachttijd te veraangenamen. Als de koffie of thee op zijn kunt u iemand waarschuwen via het belletje op de balie. Er zal dan gezorgd worden voor nieuwe koffie of thee. Ook kunt gratis inloggen op onze wifi!

Gezondheidscentrum Ter Aar

'Samen voor betere zorg!'

Het Gezondheidscentrum Ter Aar wil graag als eenheid naar buiten treden. Daarvoor hebben we korte lijnen met de disciplines die in het gezondheidscentrum werken. Wanneer we advies van elkaar nodig hebben, kunnen we, indien de betreffende discipline aanwezig is even aankloppen en om advies vragen. En zo indien het noodzakelijk is, snel een afspraak bij een collega plannen zodat u snel en effectief geholpen kunt worden.

Meer informatie over het gezondheidscentrum kunt u vinden op https://www.gezondheidscentrum-teraar.nl
AFSPRAAK MAKEN