Thuiszorgtherapie
Door de toenemende vergrijzing en chronisch zieken hebben steeds meer mensen hulp en zorg nodig, het liefst geboden in hun eigen thuissituatie!
Thuiszorgtherapie heeft als doel om patiënten zolang mogelijk, op een verantwoorde manier, in de eigen leefomgeving te laten functioneren. Hierbij is het belangrijk dat de zelfredzaamheid zolang mogelijk behouden blijft en dat er een veilige woonsituatie is. De thuiszorgtherapeut kan u hierbij helpen! De thuiszorg therapie Ter Aar wordt gevormd door Paula Noordegraaf (fysiotherapeut in het gezondheidscentrum Ter Aar) en Karin Verlaan (oefentherapeut Cesar, ook werkzaam in het gezondheidscentrum Ter Aar). Wij stemmen onze zorgverlening zoveel mogelijk af met de wijkverpleegkundigen, verzorgende, huisarts en ergotherapeut, zodat de kwaliteit van de zorg zo optimaal mogelijk is. Thuiszorgtherapie richt zich op thuiswonende (kwetsbare) ouderen, chronisch zieken, terminale patiënten en mantelzorger.

De thuiszorgtherapeut kan ingeschakeld worden bij/voor:

Mobiliteitsbeperkingen
 • Moeite met dagelijkse bewegingen: gaan zitten, (op) staan, (trap) lopen.
 • Transferproblemen: uit de stoel of uit bed komen, van rolstoel naar toilet.
 • Verslechterde conditie en toenemende spierzwakte.
 • Moeite bij de algemeen dagelijkse handelingen.

Individueel gerichte valpreventie
 • Wanneer u gevallen bent
 • Wanneer u bang bent om te vallen, waardoor u te weinig beweegt en daardoor juist meer kans heeft om te vallen.
 • Als u geen of niet de juiste loophulpmiddelen heeft.
 • Als u de trap niet meer op durft.
 • Wanner u wankel ter been bent.

Aanpassingen in de woonomgeving
Wanneer wij bij u aan huis komen, kunnen wij u adviezen geven over uw woonomgeving, zoals losliggende kleedjes, loshangende snoeren en andere zaken waarover u in huis zou kunnen struikelen. Daarnaast kunnen een paar eenvoudige hulpmiddelen veel uitkomst bieden om het leven makkelijker te maken. Daarnaast hebben contact met een ergotherapeut die wij kunnen inschakelen.

Ondersteuning mantelzorger.
 • Adviezen transfers en hulpmiddelen.
 • Als de zorg te zwaar dreigt te worden.

Begeleiding van terminale cliënten.
 • Geven van houdingsadviezen (de lig- en zithouding).
 • Adviezen voor transfers.
 • Ontspannings- en ademtherapie.

Na ontslag uit het ziekenhuis.
 • Controle op de veiligheid, leefomgeving en mobiliteit.
 • Voortzetting behandeling/revalidatie.

Voor het inschakelen van de fysiotherapeut in de thuiszorg hoeft dus geen specifieke stoornis aanwezig te zijn. Thuiszorgtherapie valt onder dezelfde vergoeding bij de zorgverzekeraars als de reguliere fysiotherapie. Dit betekent dat u voor deze vorm van therapie aanvullend verzekerd moet zijn.
Voor afspraken kunt u bellen met: 0172-603195 of 0172-604087
Thuiszorgtherapie-2

Thuiszorg Nieuws

 • De nieuwe website is gelanceerd!
  Na lange tijd is het eindelijk zover, de nieuwe website is gelanceerd. Nadat Fysiotherapie Gezondheidscentrum Ter Aar in 2006 één van de eerste praktijken was met […]
AFSPRAAK MAKEN