Vergoeding en DTF

Vergoeding

De vergoeding voor fysiotherapeuten zit ingewikkeld in elkaar. Komt u daar niet goed uit dan kunnen wij u persoonlijk verder helpen. Vraag voordat uw behandeling start om extra informatie, dan weet u waar u aan toe bent.
Het merendeel van fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen wat vergoed wordt verschilt per pakket per aanvullende verzekering. Het overzicht van vergoedingen uit de aanvullende verzekering staan uit gewerkt in uw polisvoorwaarden van de verzekeraar, vaak onder fysiotherapie, oefentherapie, beweegzorg of paramedische zorg.

Een deel van de vergoeding vindt echter plaats vanuit de basisverzekering:
 • Voor verzekerden van 18 jaar en ouder wordt bij chronische aandoeningen pas vanaf de 21e behandeling fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering. Er is een lijst opgesteld welke aandoeningen onder de chronische zorg van de fysiotherapie vallen (deze lijst vindt u op https://zorgvergoeding.com/page/86/chronische-lijst-van-aandoeningen/ ). De eerste 20 behandelingen dient u zelf te bekostigen, maar deze kunnen ook vergoed worden uit uw aanvullende verzekering. Een aantal aanvullende verzekering dekt in geval van een chronische aandoening wel de eerste 20 behandelingen. Lees dit goed na in uw polisvoorwaarden of vraag dit na bij uw verzekering of bij ons. Het is ook zo dat bij aandoeningen die levenslang zijn de 20 behandelingen slechts eenmalig niet vergoed worden. Ook geldt dat wanneer die 20 behandelingen al betaald zijn bij overstappen van verzekeraar deze niet opnieuw in rekening gebracht kunnen worden.
 • Bij kinderen tot 18 jaar worden de eerste 18 behandelingen per aandoening per jaar uit de basisverzekering vergoed. Als meer behandelingen nodig zijn zullen deze worden vergoed uit de aanvullende verzekering van de ouders, mits zij een aanvullende verzekering hebben afgesloten. In het geval van een chronische aandoening vindt volledige vergoeding plaats vanuit de basisverzekering.
Voor zorg die betaald wordt uit de basisverzekering betaald u een eigen risico. U betaalt een eigen risico als u 18 jaar of ouder bent en gebruikmaakt van zorg uit het basispakket. Behalve als het over zorg gaat waarvoor geen eigen risico geldt, zoals hieronder vermeld. De overheid heeft het verplicht eigen risico voor 2018 vastgesteld op € 385. U betaalt dus zelf de eerste €385 aan zorgkosten die onder het eigen risico vallen.
Voor kinderen tot 18 jaar betaalt u geen eigen risico.
Voor de volgende zorg uit het basispakket betaalt u geen eigen risico:

 • huisartsenzorg (waaronder de huisartsenpost);
 • verloskundige zorg en kraamzorg;
 • bepaalde zorg bij een aantal chronische ziekten (diabetes mellitus type 2, COPD en CVR). Bij de behandeling van deze ziekten zijn verschillende zorgverleners betrokken. Bij bijvoorbeeld diabetes zijn dat huisarts, diëtist, podotherapeut, apotheker, oogarts en fysiotherapeut. Dit heet ketenzorg;
 • wijkverpleging;
 • nacontroles bij orgaandonatie;
 • reiskosten bij orgaandonatie.
 • De zorgverzekeraar kan ook bepaalde zorgaanbieders, zorgprogramma's, medicijnen en hulpmiddelen uitsluiten van het eigen risico.
(bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/eigen-risico-zorgverzekering )

Indien de behandeling niet wordt vergoed door uw basis- of aanvullende verzekering worden de behandelingen rechtstreeks bij u gefactureerd. De kosten voor de behandeling vindt u onder het kopje tarieven.

  Tarieven fysiotherapie per 1 januari 2018

  Behandeling Prijs
  Zitting fysiotherapie €30,00
  Zitting fysiotherapie aan huis €41,25
  Zitting fysiotherapie in een inrichting €35,75
  Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek €53,25
  Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek aan huis €65,25
  Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek in een instelling €58,75
  Screening €12,00
  Intake na screening €30,00
  Intake na verwijzing €30,00
  Intake aan huis na verwijzing €41,25
  Intake in een inrichting na verwijzing €35,75
  Telefonische zitting €12,00
  Lange zitting fysiotherapie (op indicatie) €47,00
  Lange zitting fysiotherapie (op indicatie) aan huis €57,25
  Lange zitting fysiotherapie (op indicatie) in een instelling €51,25
  Zitting oedeemtherapie €45,25
  Zitting oedeemtherapie aan huis €57,25
  Zitting oedeemtherapie in een instelling €51,25

Directe toegankelijkheid fysiotherapie

Sinds de invoering van Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) op 1 januari 2006 heeft u geen verwijzing van uw huisarts of specialist meer nodig en kunt u zich rechtstreeks melden bij de fysiotherapeut. U komt direct bij de fysiotherapeut terecht, zonder dat u eerst naar de huisarts moet gaan, dit bespaart tijd. Natuurlijk mag u altijd eerst een afspraak met uw huisarts maken.

Hoe werkt de directe toegankelijkheid?
Op uw eerste afspraak wordt door de therapeut een anamnese (vraaggesprek) afgenomen, om duidelijk te krijgen wat de klachten zijn en waar deze mogelijk door veroorzaakt worden. Als u zonder verwijzing komt zullen ook extra vragen gesteld worden die over uw algemene gezondheid gaan. Ook zal gevraagd worden naar aandoeningen die binnen uw familie voorkomen. Dit proces heet screening.
Als de fysiotherapeut tot de conclusie komt dat er mogelijk een oorzaak voor uw klachten is die niet op het terrein van de fysiotherapeut ligt zal deze u doorverwijzen naar de huisarts.
Na de screening en anamnese volgt het onderzoek. Bij dit onderzoek test de fysiotherapeut uw spieren, pezen en gewrichten. Ook hierbij is het mogelijk dat de fysiotherapeut afwijkingen vindt die niet op het terrein van de fysiotherapeut liggen. Dan wordt u eveneens doorgestuurd naar de huisarts.
Als de fysiotherapeut samen met u tot de conclusie komt dat u behandeld kunt worden zal, na uw toestemming, melding gedaan worden aan de huisarts. Bij die melding wordt alleen doorgegeven wie er onder behandeling is gekomen en voor welke aandoening. Aan het eind van de behandelserie volgt, opnieuw na uw toestemming, een schriftelijk eindverslag aan de huisarts. De huisarts blijft zo op de hoogte van uw gezondheidsontwikkeling.
Ook al is wettelijk bepaald dat u geen verwijzing meer nodig heeft, zijn er een aantal zorgverzekeraars die in hun polisvoorwaarden hebben bepaald dat u wel een verwijzing nodig heeft om de intake, onderzoek en behandelingen vergoed te krijgen.
Voor aandoeningen die op de chronische lijst staan en een fysiotherapeutische behandeling aan huis is altijd een verwijzing noodzakelijk.
AFSPRAAK MAKEN